Aktuāli > Jaunumi > 2020. gads > Pārtikas produktu drošības uzlabošana

SIA Kronis veic pētījumu «Pārtikas produktu drošības uzlabošanas pasākumi eksportspējas palielināšanai». Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra (LPKC) ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus — «Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana» un «Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana»

Pētniecības projekta nosaukums:

«PĀRTIKAS PRODUKTU DROŠĪBAS UZLABOŠANAS PASĀKUMI EKSPORTSPĒJAS PALIELINĀŠANAI»

Pašreizējais pētījuma statuss (24.02.2020.):

 1. Tiek izpētīta zinātniskā literatūra par termisko procesu validāciju metodēm;
 2. Notiek saziņa ar mērinstrumentu potenciālajiem piegādātajiem

Pašreizējais pētījuma statuss (01.05.2020):

 1. Tika noslēgts līgums ar vadošo zinātnieku autoklāva termiskās apstrādes pētījumu virzienā, par SIA Kronis pētnieku konsultēšanu «Temperature distribution» un «Heat penetration» pētījumu veikšanu, nepieciešamo aprīkojumu, datu apstrādi un analīzi, rezultātu interpretēšanu.
 2. Notiek autoklāva sagatavošana saskaņā ar FDA prasībām autoklāviem un tā vadības programmatūrai;
 3. Tiek ieviesta empīriskā metode plūstošo produktu viskozitātes kontrolei ražošanas procesā/saražotai pārtikai;
 4. Tiek pētīta iespēja ieviest «ātros» mikrobioloģiskus testus, kas vārētu paātrināt jauno produktu izstrādi uzņēmumā;
 5. Tiek pētīta iespēja ieviest empīrisko metodi iekārtu higiēniski sanitārai kontrolei;

Pašreizējais pētījuma statuss (16.08.2020):

 1. Tika veikts «Temperature distribution» pētījums «steam/air» autoklāvam;
 2. Tika veikts «Heat penetration» pētījums «steam/air» autoklāvā 4 produktiem «gatavās zupas»;
 3. Tika ieviesti «ātrie testi» ražošanas iekārtu sanitārai kontrolei;

Pašreizējais pētījuma statuss (16.11.2020):

 1. Tika veikta datu apstrāde un interpretācija "Temperature distribution" pētījuma ietvaros;
 2. Tiek plānots uzlabot visus uzņēmumā izmantotos sterilizācijas režīmus.
 3. Tika veikta datu apstrāde un interpretācija "Temperature distribution" pētījuma ietvaros;

Pašreizējais pētījuma statuss (04.01.2021):

 1. Pētījumu rezultāti tiek apkopoti divas siltumpārvades atskaitēs (Heat penetration study), divās siltuma izplēšanas atskaitēs (Heat distribution study) un divās zinātniskās publikācijās;
 2. Tika izpildītas FDA prasības attiecībā uz produktu ražošanu 1 autoklāvam, 2 iepakojuma veidiem, 6 produktiem;
 3. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un projekta mērķi ir sasniegti.

Projekta numurs:  1.2.1.1/18/A/002

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko- tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
  • LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Receptes

Receptes

Humors

Gatavojam īru nacionālo ēdienu:
ņemam gaļu, kartupeļus, zaļumus un 3 litri Hennessy.

Izdzeram Hennessy un izmetam nafig tos dārzeņus.

foto/video

Foto un video
Dārznieku ceļš 8, Bauska, LV-3901, Latvija     +371 63960112     kronis@parks.lv
dizains HOFMAN