SIA Kronis veic pētījumu «Inovatīvu produktu izstrāde mīkstā iepakojumā un to ieviešana ražošanas procesā». Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra (LPKC) ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus — «Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana» un «Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana»

Pētniecības projekta nosaukums:

«INOVATĪVU PRODUKTU IZSTRĀDE MĪKSTĀ IEPAKOJUMĀ UN TO IEVIEŠANA RAŽOŠANAS PROCESĀ»

Pašreizējais pētījuma statuss (17.07.2019.):

 1. Izpētīti pasaulē esošie produkti “Convenience food” sektorā;
 2. Tiek plānotā zinātniskā darbība, teorētiskā izpēte, problēmu formulēšana;
 3. Sameklēts risinājums vienmērīgai daudzfāžu produktu pildīšanai;
 4. Izstrādāti pirmie gatavo ēdienu paraugi mīkstajā iepakojumā;
 5. Tiek pētīti gaļas produktu iesaistes sanitāri higiēniskie noteikumi un tiek izvērtēta kvalitātes sistēmas maiņa;

Pašreizējais pētījuma statuss (16.12.2019.):

 1. Notiek darbi pie jauno produktu formulēšanas un izstrādes;
 2. Tika izīrēta un pieslēgta ražošanas iekārta, kas paredzēta “gatavie ēdieni” kategorijas produktu ražošanai;
 3. Notiek eksperimenti jauno produktu tradicionālas gatavošanas pielāgošanā rūpnieciskai ražošanai;
 4. Notiek eksperimenti ar jauno iepakojuma materiālu;
 5. Teorētiski izpētīti paātrināta derīguma termiņa noteikšanas metodes;
 6. Noslēgts pētnieciskais līgums ar LLU PTF zinātniekiem “Rūpnieciskais pētījums par paātrinātas derīguma termiņa izpētes modeļa izstrādi”.

Pašreizējais pētījuma statuss (31.01.2020.):

 1. Tiek turpināta jauno produktu izstrāde visos apakšprojektos;
 2. Tiek izstrādāti sterilizācijas režīmi produktiem ar augsto pH un ar gaļu sastāvā, orientēti uz termofīlam baktērijām, kuru sporas izdzīvo konvenciālos sterilizācijas režīmos.

Pašreizējais pētījuma statuss (01.05.2020):

 1. Tiek apgūtas sinepju apstrādes tehnoloģijas;
 2. Notiek biezzupas izstrāde: receptūras formulēšana, puscaurspīdīga un caurspīdīga (bez alumīnija slāņa) iepakojuma pielāgošana jaunajiem produktiem, termiskās apstrādes parametri un derīguma termiņa noteikšana;
 3. Tiek apzināti iepakošanas/fasēšanas iekārtu ražotāji, ar mērķi izpētīt Doypack tipa iepakojuma veidošanas tehnoloģijām «no ruļļa».

Pašreizējais pētījuma statuss (16.08.2020):

 1. Tiek ieviesta sinepju pārstrādes tehnoloģija;
 2. Tiek apgūta un ieviesta majonēžu ražošanas tehnoloģija;
 3. Notiek Doypack iepakojuma veidošanas «no ruļļa» tehnoloģiju apgūšana un darbinieku apmācība;
 4. Notiek eksperimenti ar mērķi pielāgot jaunizstrādātus produktus jaunajam iepakojumam;

Pašreizējais pētījuma statuss (16.11.2020):

 1. Tiek izstrādāti majonēžu tipa produkti un to ražošanas tehnoloģiskie procesi, noteikts derīguma termiņš, 
 2. Notiek Doypack iepakojuma veidošanas “no ruļļa” tehnoloģiju apgūšana, produktu pielāgošana, iepakojuma īpašību izpēte;

Pašreizējais pētījuma statuss (01.02.2021):

 1. Tika izstrādātas ražošanas tehnoloģijas lietošanai gatavām tradicionālām zupam, biezzupam, dažāda veida gataviem ēdieniem. Izstrādāti paraugi rūpnieciskā mērogā;
 2. Tika pielāgots mīkstā iepakojuma etiķēšanas process;
 3. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un projekta mērķi ir sasniegti.

Projekta numurs:  1.2.1.1/18/A/002

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko- tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
  • LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Receptes

Receptes

Humors

Tiem, kas vēl nav pamanījuši, latviešiem ir 4 tosti:
Īsais - Nu!
Garais – Nu tad!
Pavisam garais – Nu tad nu!
Supergarais – Nu tad, par to pašu!

foto/video

Foto un video
Dārznieku ceļš 8, Bauska, LV-3901, Latvija     +371 63960112     kronis@parks.lv
dizains HOFMAN