SIA Kronis veic pētījumu «Inovatīva pieeja produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus». Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra (LPKC) ietvaros. Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus — «Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana» un «Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana»

Pētniecības projekta nosaukums:

«Inovatīva pieeja produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus»

Pašreizējais pētījuma statuss (30.08.2018):

 • Izpētīts produktu sortimenti, kurus iespējams pārnest uz mīksto iepakojumu.
 • Izpētīta informācija par sterilizācijas režīmiem un sterilizācijas efektu, kas nosaka produkta realizācijas termiņa drošumu.
 • Sastādītas sterilizācijas formulas un ražošanas procesa projekts produktiem mīkstajā iepakojumā.
 • Sadarbībā ar materiālu ražotājiem izstrādāts nepieciešamais iepakojuma materiāls, kurš izpētes rezultātā būs derīgs mūsu ražošanas procesam un nodrošinās nepieciešamo derīguma termiņu.
 • Izgatavoti produkta prototipi, ievērojot atbilstošo parametru Fo, kas apliecina, ka produkts ir mikrobioloģiski drošs.
 • Tiek veikti pētījumi par sterilizācijas parametru ietekmi uz produktu kvalitāti.
 • Tika izstrādātas un gatavojas iesniegšanai divās zinātniskās publikācijas ar provizoriskiem nosaukumiem: «Sterilizācijas parametru ietekme uz ātri pagatavojamas gatavas zupas kvalitāti» un «Termiskās apstrādes režīma modelēšana un mikrofloras noteikšana tomātu pastas pārtikas produktiem».
 • Izstrādāts dizains diviem veiksmīgākiem apakšprojektiem.
 • Izstrādāti un tiek atstrādāti tehnoloģiskie procesi jauno produktu ražošanai.

Projekta numurs:
1.2.1.1/16/A/004

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra (LPKC) ietvaros. Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

 

 

 

 

Receptes

Receptes

Humors

Tiem, kas vēl nav pamanījuši, latviešiem ir 4 tosti:
Īsais - Nu!
Garais – Nu tad!
Pavisam garais – Nu tad nu!
Supergarais – Nu tad, par to pašu!

foto/video

Foto un video
Dārznieku ceļš 8, Bauska, LV-3901, Latvija     +371 63960112     kronis@parks.lv
dizains HOFMAN